Joka viides kotimainen muusikko harkitsee alanvaihtoa, tuore barometri kertoo

Kuvituskuva: Folklandia-risteilyn esiintyjiä ja yleisöä tammikuussa 2020. © Santeri Kaipiainen

Kulttuuripoliittisen tutkimuskeskuksen Cuporen mukaan koronaviruspandemian vaikutukset suomalaiseen taidekenttään ovat olleet merkittäviä ja paikoin jopa tuhoisia. Huhtikuussa kokonaisuudessaan julkaistavan Taiteen ja kulttuurin barometrin ennakkotietojen mukaan taiteilijoista (n=1080) 73 prosenttia vastasti pandemian vaikuttaneen taiteelliseen työskentelyynsä, useimmiten negatiivisesti. Musiikin alalla osuus oli 90%.

Onnekkaimmassa asemassa olivat apurahan turvin työskentelevät vakiintuneet taiteilijat; kunnallista tukea oli saanut musiikkialan vastaajista 11 prosenttia. Muusikoista ja säveltäjistä 22 prosenttia harkitsi ammatinvaihtoa nykytilanteen vuoksi; taiteilijoiden joukossa alle 35-vuotiaat ja freelancerpohjalta toimivat erottuivat alanvaihtoa harkitsevien joukosta.